Lukt het jou om de hoeveelheid restafval bij jouw thuis te verminderen door bewust om te gaan met (oud) papier en karton? De Restafvalmeter is een belangrijk hulpmiddel voor je om inzicht te krijgen of de hoeveelheid restafval in jouw huishouden inderdaad afneemt. 

Hoe werkt de Restafvalmeter: 

  1. Begin van de challenge: weeg je vuilniszak met restafval van bijvoorbeeld een week*, voordat je die in de restafvalcontainer weggooit.
  2. Vul de weegdatum en het gewicht in op de Restafvalmeter.
  3. Eind van de challenge: weeg je vuilniszak met restafval van de laatste week* nog eens.
  4. Klik op: Voeg meting toe. En vul de datum en het gewicht in op de Restafvalmeter.
  5. Je voortgang is af te lezen op de Restafvalmeter.

* Uiteraard kun je ook vaker wegingen invoeren. Om je voortgang goed te kunnen aflezen adviseren we je wel om je vuilniszak met restafval van steeds eenzelfde periode te wegen. Bijvoorbeeld steeds na een week. 

Als je alle tips en opdrachten tijdens de challenge doorloopt en de wegingen regelmatig invult, dan kun je op de restafvalmeter aflezen hoe goed jij doet. Succes!