Ik begrijp dat je het gevoel hebt dat je hoeveelheid restafval toeneemt, in de prullenbak is dat ook zo. Maar uiteindelijk wordt het plastic, de metalen en drankenkartons er met nascheiding uitgehaald. Dit wordt ook allemaal gerecycled. Dus voor de recycling maakt het niet uit welke manier van scheiden wordt gekozen.
De gemeenten kiezen zelf welke manier van afval scheiden voor de gemeente geschikt is. Bron- of nascheiding en soms is ook een combinatie van bron- en nascheiding het beste. Gemeenten wegen kosten, service en milieuopbrengst tegen elkaar af. Een belangrijke factor hierin is het soort woningbouw. Mensen in flats hebben bijvoorbeeld minder ruimte om in huis afvalstromen te scheiden.

Op onze website vind je een duidelijke uitleg van nascheiding (https://www.irado.nl/over-irado/nascheiding-pmd-restafval). Daar lees je dat plastic- en metaalverpakkingen en soep-, zuivel-, sap- en sauspakken van karton ook prima met nascheiding uit het restafval kunnen worden gehaald. Machines weten dit zelfs beter te herkennen dan mensen.

Heb je behoefte aan meer toelichting voor het beleid van jouw gemeente, wil je ons dan je gemeente nog laten weten.