Je raakt hier een groot en tegelijkertijd lastig onderwerp. Om direct antwoord te geven op je vraag: het is niet aan Irado om dit te verbieden, dit ligt bij het verpakkende bedrijfsleven. Irado zamelt slechts het materiaal in.

Hoe we in Nederland omgaan met verpakkingen is vastgelegd in het Besluit Beheer Verpakkingen. Ministerie I&M, het Afvalfonds namens het verpakkende bedrijfsleven en de VNG namens gemeenten hebben hierin afspraken vastgelegd. Onze brancheverenging NVRD die oa afvalinzamelaars zoals Irado vertegenwoordigt trekt hierin samen met VNG op.

Voor verpakkingsafval geldt producentenverantwoordelijkheid (Besluit Beheer Verpakkingen). Dit houdt in dat het verpakkende bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Zij moeten zowel financieel als organisatorisch zorgdragen voor de recycling van een vastgesteld percentage van de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen per materiaalsoort, hiervoor betalen ze een soort van belasting voor iedere verpakking die ze op de markt brengen. De inzameling kunnen ze niet verzorgen en verzorgt de gemeente.

Uit een deel van de geïnde verpakkingenbelasting is ook het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken opgericht en wordt hieruit betaald. Zij kijken samen met het verpakkende bedrijfsleven hoe verpakkingen duurzamer op de markt gezet kunnen worden en hierin zijn al veel stappen gemaakt. Maar helaas zijn nog niet alle verpakkingen geheel recyclebaar. Door een melding te maken bij meldpunt@kidv.nl kan je dit balletje wel aan het rollen brengen voor een specifieke verpakking.

Consumenten kunnen bij meldpunt@kidv.nl melding maken over de duurzaamheid van een product. Vermeld in je mail het soort product, de merknaam en geef een toelichting op uw melding. Indien je melding specifiek aan een bedrijf is gericht, stuurt het KIDV deze melding (anoniem) door naar het desbetreffende bedrijf met het verzoek om een reactie. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om op je melding te reageren.